All for Joomla All for Webmasters

WAT doe IK?

Uiltje-01

OUDERS kunnen mij benaderen voor opvoedingsadviezen voor gewone opvoedingssituaties of juist meer bijzondere, zoals bijvoorbeeld bij kinderen met autisme, hoogbegaafdheid of ADHD. Ik denk graag met u mee als u vragen heeft over schoolkeuzes. Ik kan advies geven, helpen doorverwijzen als dat nodig is, directe handvatten en tips geven, gesprekken voeren met leerkracht(en) en/of school.

 

Als pleegmoeder heb ik ondervonden hoe ingewikkeld het kan zijn om je te ontfermen over een pleegkind. De problematiek en vraagstukken die hieruit kunnen ontstaan vraagt om een andere opvoedkundige benadering. Hierbij kan ik u helpen.

 

 

LEERKRACHTEN en SCHOLEN kunnen bij mij terecht als er vragen zijn over gedrags- en leerproblemen van hun leerlingen in de klas. Ik help met het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van een kind en/of groep. Ik kan adviezen geven, gericht op het handelen van de leerkracht, om uiteindelijk zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de (onderwijs)behoeften van het kind en/of de groep. Indien nodig en gewenst kan dit worden aangevuld met gesprekken met ouders.

 

Ik werk met de Taal in blokjes-methode om leerlingen met lees- en spellingsproblemen te begeleiden in het voortraject richting een diagnose.

De Taal in blokjes-methode koppelt letters aan klanken met behulp van kleuren. Er wordt met gekleurde blokjes gewerkt om spellingsregels te leren en het lezen te bevorderen. (zie ook http://www.taalinblokjes.nl/wat-is-taal-in-blokjes/)

Ná diagnose kan ik de behandeling voortzetten (dyslexie-training) met deze methode aan kinderen van 8 tot 16 jaar.

 

Verder ben ik faalangstreductie-trainer. In een traject van 5 tot 8 sessies wordt middels cognitieve gedragstherapie gewerkt aan het minderen van klachten met behulp van opdrachten en oefeningen. Faalangst is een type angst die zich voordoet in situaties waarin een prestatie geleverd moet worden (bijv. een proefwerk). Niet reële gedachten zorgen voor blokkades, waardoor de gedachte waarheid wordt (bijv. “Ik kan het niet!”) Hierbij leert het kind onderscheid te maken tussen ‘helpende’ en ‘niet helpende’ gedachten om negatieve gedachten om te buigen naar positieve gedachten. Daarnaast wordt intensief gewerkt aan het verbeteren van een positief zelfbeeld.

 

Ook geef ik huiswerkbegeleiding aan middelbare scholieren.

 

In de tussentijd volg ik de opleiding tot Orthopedagoog Generalist.

MIJN MANIER VAN WERKEN

De manier waarop ik werk, is oplossingsgericht en gericht op groei. Dat betekent dat ik begin met te kijken naar wat de verwachtingen zijn van uw kind en zijn omgeving. Waar moet uw kind aan voldoen en zijn deze verwachtingen reëel? Daarbij kijk ik naar wie het kind is en wat zijn of haar behoeftes en mogelijkheden zijn en wat de omgeving hem of haar te bieden heeft. Soms zijn die (nog) niet op elkaar afgestemd. Samen gaan we onderzoeken of en hoe we hierin verbetering kunnen vinden. Afhankelijk van het probleem zal ik de samenwerking opzoeken met alle betrokken partijen om het kind heen: ouders, gezinsleden en leerkracht(en). Samen versterken we wat al goed is en verbeteren we wat nodig is.

 

Na een (kosteloos) intakegesprek zal ik een behandelplan opstellen. In overleg spreken we vervolgens af hoe vaak een adviesgesprek dan wel behandeling plaatsvindt. Ook plannen we direct een evaluatiemoment. Indien nodig wordt het behandelplan bijgesteld. Op deze manier waarborg ik het principe dat de begeleiding ‘zo kort mogelijk en zo lang als nodig is’, overeenkomstig het “Brugse model” (Le Fevere de Ten Hove, 2004).

Eekhoorntje-01